PL | EN

Dlaczego Digital Cardio Area?

Digital Cardio Area to wyjątkowe przedsięwzięcie, gdzie w jednym miejscu spotyka się grono największych autorytetów środowiska kardiologicznego oraz firm, startupów i instytutów realizujących zaawansowane technologicznie prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, służącymi ostatecznie codziennej pracy lekarzy i zdrowiu pacjentów. Z jednej strony jest to miejsce prezentacji nowości, z drugiej – świetna okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i zagrożeń dla różnorodnych koncepcji na innowacyjne produkty bądź usługi, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w praktyce. Jest to zatem idealna przestrzeń dla przedsiębiorstw i innych instytucji specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach dla kardiologii, aby te właśnie rozwiązania pokazać ‘na żywo’ i jednocześnie skonfrontować z wymaganiami środowiska kardiologicznego.

Digital Cardio Area jest przestrzenią idealną dla:

startupów, instytutów i uczelni chcących zaprezentować swoje projekty szerokiemu gremium wybitnych autorytetów, w szczególności nowoczesnym lekarzom praktykom, którzy chętnie wykorzystają je w swojej pracy zawodowej

firm innowacyjnych które mają już za sobą wprowadzenie na rynek swoich rozwiązań (oprogramowanie, sprzęt, urządzenia) lub są tuż przed wdrożeniem i zainteresowane są ich promocją w środowisku kardiologicznym

instytucji i firm zainteresowanych finansowaniem projektów startupowych – inwestorów chcących wesprzeć najbardziej obiecujące i najlepiej rokujące projekty zarówno w procesie ich tworzenia, jak i wprowadzania na rynek

Wymiary Digital Cardio Area:

POKAŻ

your project to specialists from cardiological community

BĄDŹ

częścią najważniejszego wydarzenia kardiologicznego w kraju

OPOWIEDZ

o swoim projekcie na scenie

ZYSKAJ

zainteresowanie, bezcenne opnie, partnera biznesowego

DYSKUTUJ

o funkcjonalnościach nowego produktu/rozwiązania z lekarzami praktykami

SKORZYSTAJ

ze skali: ponad 5000 uczestników, 300 wykładowców z kraju i zagranicy, 50 czołowych firm medycznych i farmaceutycznych

ZWERYFIKUJ

koncepcję z autorytetami z branży

Program DCA

Digital Cardio Area
– program prezentacji podczas XXII Kongresu PTK
Piątek, 14 września 2018
10:00-10:30 Prezentacja American Heart of Poland
Wkład Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A.
w rozwój innowacyjnych technologii i rozwiązań stosowanych
w obszarze chorób układu krążenia
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji
kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego; projekt RESTORE
• Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej
przezskórnie; projekt InFlow
• Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego
na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości; projekt Apollo
• Biodegradowalny stent samorozprężalny do tętnic obwodowych i wieńcowych; projekt BSM”
„Rola aplikacji mobilnych w opiece nad chorym po zawale serca”
10:30-10:45 Wręczenie nagrody/wyróżnienia Komisji Konkursowej
11:00-11:15 IntelMED „Osobisty asystent pacjenta z niewydolnością serca.”
11:30-11:45 Instytut Kardiologii „Zastosowanie technologii telemedycznych
w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji
chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF.”
12:00-12:15 Pfizer „Interaktywny algorytm leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu
przedsionków – mobilna aplikacja Thrombox.”
12:30-12:45 Philips „IntelliSpace CardioVascular – Pacjent w centrum uwagi.”
12:45-13:00 Philips „Jak szybko i bez wysiłku pozyskać i archiwizować kompleksowe
dane o parametrach życiowych pacjentów.”
13:00-13:15 Diagnosis „Nowy wymiar wczesnej diagnostyki chorób serca.”
13:30-13:45 Hydrex Diagnostics „Szybka diagnostyka przy pacjencie.”
14:15-14:30 MedApp „CarnaLife Holo – rozwiązanie Mixed Reality dla Kardiologii
Interwencyjnej i Elektrofizjologii”
14:45-15:00 Hydrex Diagnostics „Szybka diagnostyka przy pacjencie”
15:15-15:30 Medical Simulation Technologies „Symulatory medyczne w kardiologii
dla dobra pacjenta.”

KONTAKT

DLA PATRONÓW, SPONSORÓW, WYSTAWCÓW I UCZESTNIKÓW DIGITAL CARDIO AREA

Anna Lemańska
Koordynator Projektu
e-mail: anna.lemanska@casusbtl.pl

Robert Michalak
e-mail: robert.michalak@casusbtl.pl