PL | EN

Why Digital Cardio Area?

Digital Cardio Area is an exceptional undertaking where a group of leading authorities from the cardiology community, companies, startups and institutes meet in one place to perform technologically advanced work on state-of-the-art solutions that ultimately can be applied in a daily work of doctors and contribute to patients' health. On the one hand, it is a place where novelties are presented, and on the other hand, it is a great opportunity to start a discussion on the chances and risks associated with various concepts for innovative products or services that in the near future will be put to work. Therefore, it is an ideal space for companies and other institutions specialising in modern cardiology solutions to present these solutions ‘live’ and at the same time to confront them with the needs of the specialists in this field.

Digital Cardio Area is a perfect space for:

startups, institutes and universities who wish to present their projects to a wide audience comprising excellent authorities, in particular modern practitioners, who would gladly use them in their professional work

innovative companies that have already introduced their solutions to the market (software, equipment, devices) or are just going to do that and are interested in promoting them in the cardiological community

institutions and companies interested in financing startup projects - investors who want to support the most promising projects, both in the process of their design and introduction to the market

Advantages of Digital Cardio Area:

SHOW

your project to specialists from cardiological community

BE

part of the most important cardiological event in the country

TELL

about your project on stage

GAIN

interest, priceless opinions, and business partners

DISCUSS

functionality of a new product/solution with practising doctors

TAKE ADVANTAGE

of the scale of the event: over 5000 attendees, 300 lecturers from Poland and abroad, 50 top medical and pharmaceutical companies

VERIFY

your concept with experts from the area

Program DCA

Digital Cardio Area
– program prezentacji podczas XXII Kongresu PTK
Piątek, 14 września 2018
10:00-10:30 Prezentacja American Heart of Poland
Wkład Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A.
w rozwój innowacyjnych technologii i rozwiązań stosowanych
w obszarze chorób układu krążenia
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji
kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego; projekt RESTORE
• Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej
przezskórnie; projekt InFlow
• Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego
na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości; projekt Apollo
• Biodegradowalny stent samorozprężalny do tętnic obwodowych i wieńcowych; projekt BSM”
„Rola aplikacji mobilnych w opiece nad chorym po zawale serca”
10:30-10:45 Wręczenie nagrody/wyróżnienia Komisji Konkursowej
11:00-11:15 IntelMED „Osobisty asystent pacjenta z niewydolnością serca.”
11:30-11:45 Instytut Kardiologii „Zastosowanie technologii telemedycznych
w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji
chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF.”
12:00-12:15 Pfizer „Interaktywny algorytm leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu
przedsionków – mobilna aplikacja Thrombox.”
12:30-12:45 Philips „IntelliSpace CardioVascular – Pacjent w centrum uwagi.”
12:45-13:00 Philips „Jak szybko i bez wysiłku pozyskać i archiwizować kompleksowe
dane o parametrach życiowych pacjentów.”
13:00-13:15 Diagnosis „Nowy wymiar wczesnej diagnostyki chorób serca.”
13:30-13:45 Hydrex Diagnostics „Szybka diagnostyka przy pacjencie.”
14:15-14:30 MedApp „CarnaLife Holo – rozwiązanie Mixed Reality dla Kardiologii
Interwencyjnej i Elektrofizjologii”
14:45-15:00 Hydrex Diagnostics „Szybka diagnostyka przy pacjencie”
15:15-15:30 Medical Simulation Technologies „Symulatory medyczne w kardiologii
dla dobra pacjenta.”

CONTACT

FOR PATRONS, SPONSORS, EXHIBITORS AND PARTICIPANTS 

Anna Lemańska
Project Manger
e-mail: anna.lemanska@casusbtl.pl

Robert Michalak
e-mail: robert.michalak@casusbtl.pl