PL | EN

Kontakt

Komitet Organizacyjny Kongresu | kongres2018@ptkardio.pl

Program
Naukowy Kongresu

Piotr Chojan
piotr.chojan@casusbtl.pl
tel. 662 021 184

Rejestracja indywidualna
i grupowa

Barbara Kleiber
barbara.kleiber@casusbtl.pl
tel. 662 021 196

Promocja i media

Dominika Sobol-Gotowska
dominika.sobol-gotowska@casusbtl.pl
tel. 662 021 182

Główny koordynator

Anna Lemańska
anna.lemanska@casusbtl.pl
tel. kom. +48 66 202 11 57