PL | EN

Dlaczego Digital Cardio Area?

Digital Cardio Area to wyjątkowe przedsięwzięcie, gdzie w jednym miejscu spotyka się grono największych autorytetów środowiska kardiologicznego oraz firm, startupów i instytutów realizujących zaawansowane technologicznie prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, służącymi ostatecznie codziennej pracy lekarzy i zdrowiu pacjentów. Z jednej strony jest to miejsce prezentacji nowości, z drugiej – świetna okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i zagrożeń dla różnorodnych koncepcji na innowacyjne produkty bądź usługi, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w praktyce. Jest to zatem idealna przestrzeń dla przedsiębiorstw i innych instytucji specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach dla kardiologii, aby te właśnie rozwiązania pokazać ‘na żywo’ i jednocześnie skonfrontować z wymaganiami środowiska kardiologicznego.

Digital Cardio Area jest przestrzenią idealną dla:

startupów, instytutów i uczelni chcących zaprezentować swoje projekty szerokiemu gremium wybitnych autorytetów, w szczególności nowoczesnym lekarzom praktykom, którzy chętnie wykorzystają je w swojej pracy zawodowej

firm innowacyjnych które mają już za sobą wprowadzenie na rynek swoich rozwiązań (oprogramowanie, sprzęt, urządzenia) lub są tuż przed wdrożeniem i zainteresowane są ich promocją w środowisku kardiologicznym

instytucji i firm zainteresowanych finansowaniem projektów startupowych – inwestorów chcących wesprzeć najbardziej obiecujące i najlepiej rokujące projekty zarówno w procesie ich tworzenia, jak i wprowadzania na rynek

Wymiary Digital Cardio Area:

POKAŻ

projekt specjalistom ze środowiska kardiologicznego

BĄDŹ

częścią najważniejszego wydarzenia kardiologicznego w kraju

OPOWIEDZ

o swoim projekcie na scenie

ZYSKAJ

zainteresowanie, bezcenne opnie, partnera biznesowego

DYSKUTUJ

o funkcjonalnościach nowego produktu/rozwiązania z lekarzami praktykami

SKORZYSTAJ

ze skali: ponad 5000 uczestników, 300 wykładowców z kraju i zagranicy, 50 czołowych firm medycznych i farmaceutycznych

ZWERYFIKUJ

koncepcję z autorytetami z branży

Program DCA

Digital Cardio Area

– program prezentacji podczas XXII Kongresu PTK

Piątek, 14 września 2018

10:00-10:30 

Prezentacja American Heart of Poland
Wkład Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A.
w rozwój innowacyjnych technologii i rozwiązań stosowanych
w obszarze chorób układu krążenia

  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej

    rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego; projekt RESTORE

  • Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie; projekt InFlow

  • Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego

    rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości; projekt Apollo

  • Biodegradowalny stent samorozprężalny do tętnic obwodowych i wieńcowych; projekt BSM”

  • Rola aplikacji mobilnych w opiece nad chorym po zawale serca

 

10:30-10:45 

Wręczenie nagrody/wyróżnienia Komisji Konkursowej

11:00-11:15 

IntelMED „Osobisty asystent pacjenta z niewydolnością serca.” 

11:30-11:45 

Instytut Kardiologii „Zastosowanie technologii telemedycznych
w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji
chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF.”

12:00-12:15 

Pfizer „Interaktywny algorytm leczenia przeciwkrzepliwego w migotaniu
przedsionków – mobilna aplikacja Thrombox.”

12:30-12:45

Philips „IntelliSpace CardioVascular – Pacjent w centrum uwagi.”

12:45-13:00 

Philips „Jak szybko i bez wysiłku pozyskać i archiwizować kompleksowe
dane o parametrach życiowych pacjentów.”

13:00-13:15 

Diagnosis „Nowy wymiar wczesnej diagnostyki chorób serca.”

13:30-13:45 

Hydrex Diagnostics „Szybka diagnostyka przy pacjencie.”

14:15-14:30 

MedApp „CarnaLife Holo – rozwiązanie Mixed Reality dla Kardiologii
Interwencyjnej i Elektrofizjologii”

14:45-15:00 

Hydrex Diagnostics „Szybka diagnostyka przy pacjencie”

15:15-15:30

Medical Simulation Technologies „Symulatory medyczne w kardiologii
dla dobra pacjenta.”

15:45-16:00

Fundacja Klaster LifeScience Kraków „Centrum Nowych Metod Obliczeniowych w Diagnostyce i Medycynie Spersonalizowanej w Krakowie: nowa jakość i możliwości współpracy dla sektora nauki i biznesu.”

KONTAKT

DLA PATRONÓW, SPONSORÓW, WYSTAWCÓW I UCZESTNIKÓW DIGITAL CARDIO AREA

Anna Lemańska
Koordynator Projektu
e-mail: anna.lemanska@casusbtl.pl

Robert Michalak
e-mail: robert.michalak@casusbtl.pl