PL | EN

Dlaczego Digital Cardio Area?

Digital Cardio Area to wyjątkowe przedsięwzięcie, gdzie w jednym miejscu spotyka się grono największych autorytetów środowiska kardiologicznego oraz firm, startupów i instytutów realizujących zaawansowane technologicznie prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, służącymi ostatecznie codziennej pracy lekarzy i zdrowiu pacjentów. Z jednej strony jest to miejsce prezentacji nowości, z drugiej – świetna okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i zagrożeń dla różnorodnych koncepcji na innowacyjne produkty bądź usługi, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w praktyce. Jest to zatem idealna przestrzeń dla przedsiębiorstw i innych instytucji specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach dla kardiologii, aby te właśnie rozwiązania pokazać ‘na żywo’ i jednocześnie skonfrontować z wymaganiami środowiska kardiologicznego.

Digital Cardio Area jest przestrzenią idealną dla:

startupów, instytutów i uczelni chcących zaprezentować swoje projekty szerokiemu gremium wybitnych autorytetów, w szczególności nowoczesnym lekarzom praktykom, którzy chętnie wykorzystają je w swojej pracy zawodowej

firm innowacyjnych które mają już za sobą wprowadzenie na rynek swoich rozwiązań (oprogramowanie, sprzęt, urządzenia) lub są tuż przed wdrożeniem i zainteresowane są ich promocją w środowisku kardiologicznym

instytucji i firm zainteresowanych finansowaniem projektów startupowych – inwestorów chcących wesprzeć najbardziej obiecujące i najlepiej rokujące projekty zarówno w procesie ich tworzenia, jak i wprowadzania na rynek

Wymiary Digital Cardio Area:

POKAŻ

projekt specjalistom ze środowiska kardiologicznego

BĄDŹ

częścią najważniejszego wydarzenia kardiologicznego w kraju

OPOWIEDZ

o swoim projekcie na scenie

ZYSKAJ

zainteresowanie, bezcenne opnie, partnera biznesowego

DYSKUTUJ

o funkcjonalnościach nowego produktu/rozwiązania z lekarzami praktykami

SKORZYSTAJ

ze skali: ponad 5000 uczestników, 300 wykładowców z kraju i zagranicy, 50 czołowych firm medycznych i farmaceutycznych

ZWERYFIKUJ

koncepcję z autorytetami z branży

Oferta udziału

dla START-UPÓW, FIRM, INSTYTUCJI, UCZELNI

Uczestnictwo w Digital Cardio Area jest odpłatne i obejmuje: 

  • wynajęcie stanowiska prezentacyjnego o powierzchni ok. 3m2 wyposażonego w miejsce na laptop oraz podstawowe meble (wysoki stolik i dwa hokery), oznaczonego nazwą firmy; stanowisko prezentacyjne zlokalizowane jest w strefie Digital Cardio Area na terenie Kongresu PTK, w bezpośrednim sąsiedztwie sal wykładowych i wystawy firm - sponsorów Kongresu PTK; funkcjonuje w czasie trwania Kongresu, tj. w terminie 13-15 września 2018r.;
  • 2 wejściówki na teren wystawy dla obsługi stoiska;
  • możliwość 15-minutowej prezentacji projektu na scenie; scena zlokalizowana jest w strefie Digital Cardio Area, jest odpowiednio oznaczona i wyposażona w sprzęt audio-wizualny. 

Program prezentacji Digital Cardio Area zostanie włączony do oficjalnego programu Kongresu PTK umieszczonego na stronie internetowej Kongresu oraz w formie publikacji drukowanej, którą otrzymuje każdy uczestnik Kongresu.  


OFERTA SPECJALNA DLA SPONSORÓW DIGITAL CARDIO AREA ORAZ SPONSORA PREMIUM (tytuł na wyłączność) - dla firm i organizacji zainteresowaneych rozwojem najnowszych technologii w medycynie oraz wparciem inicjatyw startupowych
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: Robert Michalak, e-mail: robert.michalak@casusbtl.pl 
 
Konkurs dla uczestników Digital Cardio Area

na najbardziej innowacyjny projekt lub produkt prezentowany na Digital Cardio Area podczas XXII Międzynarodowego Kongresu PTK

Termin zgłoszeń:  30 sierpnia 2018r.

Wszystkie produkty i rozwiązania prezentowane na Digital Cardio Area biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia mogą przesyłać startupy, firmy, instytuty medyczne, uczelnie wyższe i inne podmioty działające w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, teleinformatycznych oraz sprzętowych wykorzystywanych w medycynie, w szczególności w kardiologii.

Zgłoszenia ocenia i zwycięzcę wyłoni Komisja złożona z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2018, przedstawicieli Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy casusBTL – inicjatora i organizatora strefy.

Zwycięzca otrzyma:

  • równowartość pakietu uczestnictwa w Digital Cardio Area (zwrot kosztów wykupienia stanowiska prezentacyjnego)
  • dodatkową promocję w Gazecie Kongresowej w części poświęconej nowym technologiom
Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z deklaracją udziału w Digital Cardio Area. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo szczegóły oferty i dalsze informacje. 

Komisja Konkursowa

Przewodniczący Komisji:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Członkowie Komisji:

Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
XXII Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego

 

Dr hab. med. Paweł Krzesiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Adrian Szulczyński

Prezes Zarządu Grupa casusBTL

KONTAKT

DLA PATRONÓW, SPONSORÓW, WYSTAWCÓW I UCZESTNIKÓW DIGITAL CARDIO AREA

Anna Lemańska
Koordynator Projektu
e-mail: anna.lemanska@casusbtl.pl

Robert Michalak
e-mail: robert.michalak@casusbtl.pl