Już niedługo zostanie uruchomiona rejestracja na XXII Międzynarodowy Kongres PTK w Krakowie.


Opłaty rejestracyjne (z VAT):

Członkowie PTK do 31.03.2018 r. – 350,00 PLN

Członkowie PTK do 30.06.2018 r. – 380,00 PLN

Członkowie PTK do 07.09.2018 r. – 410,00 PLN

Pozostali uczestnicy do 31.03.2018 r. – 410,00 PLN

Pozostali uczestnicy do 30.06.2018 r. – 450,00 PLN

Pozostali uczestnicy do 07.09.2018 r. – 490,00 PLN

Rejestracja na miejscu – 550,00 PLN

Rejestracja jednodniowa – 205,00 PLN

Osoba towarzysząca – 175,00 PLNZ opłaty zwolnieni są: wykładowcy, przewodniczący sesji, emeryci, renciści, Członkowie Honorowi PTK, studenci studiów dziennych medycznych, pielęgniarki, technicy medyczni, ratownicy medyczni, rehabilitanci i prowadzący rehabilitację w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego.

Opłata pełnego uczestnictwa w Kongresie (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty Kardiologii Polskiej w 2019 roku.