PL | EN

Wykładowca

 

Czas wystąpień:

Rodzaj sesji

Czas

Prezentacji pracy

Dyskusji w sesji

Sesja dydaktyczna - 3 wykłady 20 minut 30 minut
Sesja dydaktyczna - 4 wykłady 15 minut 30 minut
Sesja prac oryginalnych - moderowane prezentacje plakatowe 7 minut
Sesja przypadków klinicznych 15 minut

W przypadku sesji dydaktycznej z inną liczbą wykładów prosimy o ustalenie czasu bezpośrednio z Przewodniczącymi sesji.

 

Informacje dla Przewodniczących:

Zwracamy się ze szczególną prośbą o stymulację dyskusji w oparciu o najnowsze dane naukowe. Bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie czasu wszystkich wystąpień oraz omówienie prezentacji i wniosków z Wykładowcami przed rozpoczęciem Kongresu. 

 

Opłaty:

Z opłaty rejestracyjnej zwolnieni są wykładowcy i przewodniczący sesji.

Autorzy abstraktów oraz przypadków klinicznych muszą dokonać opłaty rejestracyjnej.


Wytyczne dotyczące przygotowania plakatu:

Sesje plakatowe będą odbywały się w sali Sesji Plakatowych. Wymiary planszy do zawieszenia plakatu: szerokość 90 cm, wysokość 150 cm. Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi. Dozwolonym językiem jest polski i angielski. Plakaty przydzielone do danej sesji należy umieścić najpóźniej na 20 min przed jej rozpoczęciem (plakaty będą przywieszane do tablic za pomocą taśm, które będą dostępne na miejscu) w oznaczonym numerem pracy miejscu. Po skończonej sesji prosimy o zabranie swoich plakatów - plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

 

Wytyczne dotyczące przygotowania prezentacji:

System prezentacji multimedialnych na salach obrad uniemożliwia podłączenie i korzystanie z indywidualnych komputerów. Prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku (pendrive, płyta CD) w programie PowerPoint prosimy przekazać najpóźniej na 30 minut przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji.

Prezentacje inne niż PowerPoint powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający. Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pendrive. Filmy powinny być zapisane w formacie avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny i Naukowy nie odpowiada.

W przypadku prezentacji przygotowanych w PowerPoint prosimy, aby została zapisana za pomocą funkcji „Spakuj prezentację na dysk CD”. Operacje tą należy wykonać w menu, dzięki temu wszystkie dodatkowe materiały np. filmy i zdjęcia zostaną trwale osadzone.

W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji). Link ze wzorem slajdu do pobrania tutaj: