PL | EN

Wystawca

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

DLA FIRM UCZESTNICZĄCYCH W KONGRESIE PTK


warunki i przepisy organizacyjne dla Wystawców

POBIERZ DOKUMENT - Warunki_i_przepisy_organizacyjne_dla_wystawców  ważne terminy

31 lipca 2018 przesłanie programu sesji satelitarnej (koniecznie z tłumaczeniem na język angielski)
31 lipca 2018 przesłanie reklamy do drukowanego Programu Kongresu
3 sierpnia 2018

składanie zamówień na dodatkowe usługi techniczne i wyposażenie stoiska:

 • energia elektryczna, woda, sprężone powietrze
 • podwieszenia elementów
 • zabudowa standardowa i dodatkowe wyposażenie
 • sprzątanie stoiska, obsługa – hostessa, ochrona
13 sierpnia 2018

zgłoszenie planowanych aktywności na stoisku o prawdopodobnej zwiększonej frekwencji uczestników (jednorazowe wydarzenia)

wszystkie tego typu aktywności na stoisku wymagają zgody Komitetu Organizacyjnego i nie mogą zaburzać przebiegu Kongresu

13 sierpnia 2018 potwierdzenie rezerwacji reklamy w Gazecie Kongresowej
20 sierpnia 2018 zgłoszenie listy uczestników dla grupowych zamówień fee
27 sierpnia 2018 przesłanie okazowych egzemplarzy insertów do teczek do akceptacji przez Komitet Organizacyjny w formacie pdf lub jpg (skan, zdjęcie, projekt zatwierdzony do produkcji)
31 sierpnia 2018 składanie zamówień na usługi transportu, spedycji i magazynowania  
31 sierpnia 2018 przesłanie reklamy do Gazety Kongresowej
10 września 2018 dostarczenie insertów na teren EXPO Kraków w godzinach 8:00-16:00 – jedyny możliwy termin
10-12 września 2018 dostarczenie materiałów na stoisko na teren EXPO Kraków w godzinach 8:00-16:00
 


miejsce i obiekt

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

ul. Galicyjska 9

ZOBACZ OBIEKT - http://expokrakow.com/pl/ 

http://www.targi.krakow.pl/pl/  


 

spedycja i magazynowanie

Z uwagi na uwarunkowania obiektu, w którym odbywa się Kongres, obsługa Wystawców w zakresie magazynów i spedycji będzie realizowana przez firmę Transmeble International Sp. z o.o., która jest oficjalnym i wyłącznym spedytorem obsługującym obiekt EXPO Kraków.

Firma Transmeble International przyjmuje zlecenia na:

 • magazynowanie materiałów oraz pustych opakowań w czasie trwania wydarzenia oraz przed i po wydarzeniu
 • dostarczanie materiałów na stoisko w czasie trwania wydarzenia
 • usługi rozładunkowe i załadunkowe
 • spedycję lotniczą, drogową i morską
 • obsługę celną 

POBIERZ DOKUMENT - Kongres_PTK_magazynowanie_spedycja_zasady_2018

W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na zasady przesyłania materiałów przeznaczonych na INSERTY lub NA STOISKO i terminów z tym związanych. Dokument zawiera również informacje jak opisać poszczególne przesyłki. Bardzo prosimy o kierowanie się wytycznymi zawartymi w dokumencie.

W tym roku przesyłki zawierające INSERTY do toreb kongresowych będą przyjmowane w obiekcie WYŁĄCZNIE 10 września w godzinach 8:00 – 16:00. Nie będzie możliwości odbioru przesyłek przed lub po tym terminie.

 

 dodatkowe usługi techniczne (zabudowa i wyposażenie stoiska)

Obsługą zamówień dotyczących usług technicznych i dodatkowego wyposażenia zajmuje się operator obiektu EXPO Kraków – Targi w Krakowie Sp. z o.o

Targi w Krakowie Sp. z o.o. przyjmują i realizują zamówienia na:

 • energię elektryczna, wodę, sprężone powietrze
 • podwieszenia elementów
 • zabudowę standardową stoiska
 • meble i dodatkowe wyposażenie (standard oraz premium)
 • stałe łącze internetowe
 • sprzątanie stoiska
 • obsługa stoiska – hostessa, ochrona

Wszystkie niezbędne formularze zamówień, cenniki i regulaminy dotyczące zabudowy stoisk oraz dodatkowych usług technicznych dostępne są na stronie internetowej:

http://ptkardio2018.targi.krakow.pl/pl/

W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na termin zamówień dodatkowych usług technicznych: 3 sierpnia 2018 oraz o obowiązku przedstawienia technicznego projektu zabudowy stoiska przed przystąpieniem do montażu.

Formularze są edytowalne. Należy je uzupełnić, podpisać / opieczętować i przesłać na adres mailowy:

wystawcy.ptk@targi.krakow.pl

Wszystkie pytania techniczne i formalne prosimy również kierować na powyższy adres mailowy.  


 

Wszystkie w/w działania będą prowadzone są przy wsparciu Grupy casusBTL:

Robert Michalak, Key Account Manager 

robert.michalak@casusbtl.pl

Anna Lemańska, Project manager

anna.lemanska@casusbtl.pl